Pécsett induló Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia tanfolyamok

A képzésben részt vevők a kineziológiai módszer elsajátításával képessé válnak izomteszteléssel a tanult oldásmenetek szerint és coaching módszerekkel segíteni a hozzájuk fordulóknak különböző élethelyzeteik megoldásában.

A módszer mindhárom idősíkot érintve hatékony megoldást eredményez. A jelenben fennálló probléma feltérképezése után a múltban (akár saját életben, akár generációs vonalon) kialakult blokkot tárja és oldja fel, a jövőre vonatkozóan új, sikeres megküzdési stratégiát alakít ki.

A képzés saját élményre helyezi a hagsúlyt elősegítve, hogy a résztvevők saját életükben megtapasztalhassák a módszer harmonizáló hatását, így hiteles tanácsadókká váljanak.

A sikeres vizsgázók a névhasználati szerződés megkötésével a transzgenerációs kineziológia tanácsadó - coach cím viselésére lesznek jogosutak.

find your SOLUTION INSIDE

Undi Krisztina

Tovább

Undi Krisztina

Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia© Tanácsadó – Coach
(2011. július 1.)

Transzgenerációs Epigenetikus Kineziológia© Oktató
(2014. május 16.)

Tovább

Rövid bemutatkozás

Mindig foglalkoztatott a problémák mögött húzódó okok és az adott szituációban megvalósítható lehetséges legjobb megoldások keresése.

A kineziológia adta meg számomra azt a biztos módszert és szemléletet, amellyel sikeresen tárhatók fel és korrigálhatók a különböző élethelyzetek, elakadások hátterében húzódó akadályozó okok, viselkedési minták. Maga a tényleges ok feltárása is nagy felismeréseket tud hozni, a blokk oldása és a belső erőforrásokon alapuló új, hatékony választás kialakítása pedig harmonikusabb életvezetést tesz lehetővé, önismerethez és önuralomhoz vezet.

Minden ember személyisége és életútja egyedi, a hasonlónak tűnő problémák mögött is egyéni, különleges okok állnak és az egyensúlyi állapot is más-más úton érhető el.

Vallom, hogy a megoldást mindenki saját csak maga találhatja meg, azonban a kineziológia hatékony, személyre szabott segítséget tud nyújtani ebben a folyamatban.

Munkámban a legnagyobb öröm, amikor rövidebb-hosszabb idő elteltével már nem ugyanaz az ember lép be az ajtómon, mint aki annak idején elakadásával felkeresett. Megszületett gyermekek, sugárzó arcok, javuló emberi kapcsolatok, növekvő iskolai teljesítmények igazolják közös munkánk sikerét. Ha egy-egy régebbi munkalap előkerül, már csak nevetést vált ki, és hihetetlennek tűnik, hogy az adott ügy akkor életüknek egyik legnagyobb problémáját jelentette.

Next